Hieronder kunt u aangeven of u het wel of niet eens bent met een bepaalde stelling.  

1. Ik zie erg op tegen het ondergaan van operaties
Eens
 
Oneens
54321neutraal12345
2. Ik kies alleen voor een operatie waarvan het zeker is dat de kans op eierstok-kanker kleiner wordt
Eens
 
Oneens
54321neutraal12345
3. Ik denk dat ik een hogere kans heb op eierstok-kanker dan mijn leeftijdsgenoten
Eens

 
Oneens
54321neutraal12345
4. Ik schat dat de kans op hart- en vaatziekten bij mij veel kleiner is dan bij mijn leeftijdsgenoten
Eens

 
Oneens
54321neutraal12345
5. Ik wil alles doen om te voorkómen dat ik (opnieuw) kanker krijg
Eens

 
Oneens
54321neutraal12346
6. Ik zie totaal niet op tegen de overgang
Eens

 
Oneens
54321neutraal12345
7. Ik weet zeker dat ik geen kinderen (meer) wil
Eens
 
Oneens
54321neutraal12345
8. Ik heb er helemaal geen bezwaar tegen om zelf hormoon-vervangers te gebruiken (om medische of persoonlijke redenen)
Eens
 
Oneens
54321neutraal12345
9. Ik wil me niet vóór de adviesleeftijd (35-40 jaar) laten opereren om mijn kans op eierstok-kanker kleiner te maken
Eens
 
Oneens
54321neutraal12345


Als u het vooral ‘eens’ bent met deze drie stellingen, is het tegelijk weghalen van de eierstokken en eileiders voor u mogelijk de beste keuze.

Als u het vooral ‘oneens’ bent met deze drie stellingen, is het weghalen van de eileiders met het later weghalen van de eierstokken mogelijk de beste keuze voor u.

 

Vorige  Volgende